Netværk

Inden for datalogi er et netværk en gruppe af indbyrdes forbundne enheder, f.eks. computere, servere, printere, routere og switche, som kan kommunikere med hinanden og dele ressourcer.

 

Et netværk kan være enten kablet eller trådløst, og det giver enhederne mulighed for at udveksle data og oplysninger med hinanden. Netværk kan bruges til forskellige formål, herunder adgang til internettet, deling af filer og printere og kommunikation mellem enheder.

Netværk
preload spinner

Der findes flere typer netværk, bl.a:

Lokalnetværk (LAN):

Et LAN er et netværk, der dækker et lille geografisk område, f.eks. et hjem, et kontor eller en skole. Det forbinder typisk enheder ved hjælp af kablede eller trådløse forbindelser.

Wide Area Network (WAN):

Et WAN er et netværk, der dækker et større geografisk område end et LAN, f.eks. en by, et land eller endog hele verden. Det forbinder typisk enheder over store afstande ved hjælp af teknologier som f.eks. faste kredsløb, satellitforbindelser og internettet.

Metropolitan Area Network (MAN):

Et MAN er et netværk, der dækker et mellemstort geografisk område, f.eks. en by eller et campus. Det anvender typisk højhastighedsforbindelser som f.eks. fiberoptiske kabler.

Trådløst lokalt netværk (WLAN):

Et WLAN er en type LAN, der bruger trådløse forbindelser, f.eks. Wi-Fi, til at forbinde enheder til netværket.

Generelt er et netværk et grundlæggende begreb inden for datalogi og spiller en afgørende rolle for at muliggøre kommunikation og ressource deling mellem enheder.

Trustpilot