Affalds Piktogrammer

Det fælles piktogramsystem også kaldet dansk standard piktogrammer består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering - både derhjemme, på arbejde og på genbrugspladsen.

Dansk standard piktogrammer system er udviklet af Cirkulær (tidl. Dansk Affaldsforening), KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med designbureauet futu. Piktogram systemet skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere affald.

Piktogrammerne kan bruges af både skoler, kommuner, organisationer, privatpersoner og virksomheder.

Læs mere om Dansk affaldsforening her.

Brug vores filter til at vælge dansk standard piktogrammer farvede eller dansk standard piktogrammer sorte piktogrammer, samt til at vælge størrelsen

Affalds Piktogrammer
preload spinner

Affaldspiktogrammer: Hvordan de hjælper med at sortere dit affald korrekt

 

Piktogrammer er et visuelt sprog, der er designet til at kommunikere information og instruktioner på en effektiv måde. I Danmark er der specifikke standarder for piktogrammer, herunder piktogrammer relateret til affald og skoler. Dansk Affaldsforening er en organisation, der arbejder med at fremme bæredygtig affaldshåndtering i Danmark og spiller en stor rolle i udviklingen af affaldspiktogrammer.

 

Affaldspiktogrammer er en vigtig del af affaldshåndtering og er designet til at informere borgere om, hvordan de skal sortere og håndtere deres affald. Piktogrammerne er enkle og let genkendelige og bruges ofte i kommunale affaldsordninger og på genbrugsstationer. Affaldspiktogrammerne kan også findes på affaldsposer, så det er nemt at se, hvilken type affald posen skal bruges til.

 

Piktogrammerne relateret til skoler bruges til at informere elever og personale om, hvordan man skal handle i tilfælde af en nødsituation, som f.eks. en brand eller en evakuering. Disse piktogrammer skal være klare og tydelige, så alle kan forstå dem, og derfor er det vigtigt at følge de danske standarder.

 

Dansk Affaldsforening arbejder aktivt på at udvikle nye og forbedrede affaldspiktogrammer for at gøre affaldshåndtering mere effektiv og bæredygtig. Organisationen arbejder også tæt sammen med myndighederne for at sikre, at affaldspiktogrammerne er i overensstemmelse med de gældende standarder og regler.

 

I forbindelse med affaldshåndtering og skolepiktogrammer kan Bantex' produkter være nyttige til at organisere og opbevare de relevante dokumenter og instruktioner. Bantex' plastmapper kan også bruges til at opbevare og beskytte vigtige dokumenter og instruktioner.

 

Alt i alt er piktogrammer en vigtig del af vores hverdag, og de spiller en vigtig rolle i at kommunikere information og instruktioner på en klar og effektiv måde. Det er vigtigt at følge de danske standarder for at sikre, at alle kan forstå og handle korrekt i forskellige situationer. Bantex' produkter kan være nyttige til at organisere og beskytte de relevante dokumenter og instruktioner, så de altid er tilgængelige og nemme at finde.

 

Dansk Affaldsforening har udgivet en vejledning, der præciserer kravene til affaldspiktogrammer i Danmark. Vejledningen anbefaler brug af de standardiserede affaldspiktogrammer fra Dansk Standard, da de sikrer en ensartet og genkendelig kommunikation om affald.

 

De standardiserede affaldspiktogrammer er udviklet i samarbejde med Miljøstyrelsen og sikrer, at der kommunikeres klart og tydeligt om, hvordan affaldet skal sorteres og håndteres. Affaldspiktogrammerne viser blandt andet, hvilken type affald der skal i hvilken beholder, og hvordan det skal sorteres for at blive genanvendt.

 

Der er også udviklet specifikke piktogrammer til brug på skoler og institutioner, der tydeligt viser, hvordan affaldet skal sorteres i for eksempel klasseværelser og på legepladser. Disse piktogrammer er udviklet med henblik på at lære børn og unge om korrekt affaldssortering og skabe en kultur for genanvendelse og bæredygtighed.

 

Gældende krav til sortering af erhvervsaffald

Affald på arbejdspladser skal sortereres. I 2023 trådte de nye krav til sortering af erhvervsaffald i kraft

Erhverv skal som udgangspunkt sortere alt affald egnet til materiale nyttiggørelse. Af Affaldsbekendtgørelsen fremgår det at affald egnet til materiale nyttiggørelse er:

 1. Glasaffald. 
 2. Metalaffald.
 3. Plastaffald.
 4. Papiraffald.
 5. Papaffald.
 6. Madaffald.
 7. Haveaffald.
 8. Træaffald.
 9. Tekstilaffald.
 10. Mad- og drikkekartonaffald.
 11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.
 12. Genanvendeligt PVC-affald.
 13. Andet affald, der er egnet til materiale nyttiggørelse. 

Man kan som affaldsproducerende virksomhed overlade affaldet til en affaldstransportør eller en affaldsindsamler. En affaldsindsamler overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar for bl.a. at sikre en høj genanvendelse, og på anmodning fra kommunalbestyrelsen at dokumentere hvor meget, der reelt er genanvendt.

Hovedpunkter i den private affaldsordning 

Affald skal sorteres i 10 fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald, samt senere også tekstiler. 

De 10 slags affald markeres med piktogrammer, som bruges i alle kommuner.

 1. Papiraffald. 
 2. Papaffald.
 3. Metalaffald.
 4. Glasaffald.
 5. Farligt affald.
 6. Madaffald.
 7. Restaffald.
 8. Plastaffald.
 9. Tekstilaffald.
 10. Mad- og drikkekartonaffald.

Indsamlingen skal være ens i hele landet, og den skal gælde både helårsbeboelse og sommerhusområder samt på arbejdspladser.  

Meget af affaldet kan sorteres i spande med flere rum. Ideen er, at et almindeligt parcelhus i udgangspunktet højst skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 fraktioner af affald.  

Enkelte fraktioner kan blive sorteret i midlertidige spande eller poser, fx farligt affald og tekstiler. 

Det varierer fra kommune til kommune, hvordan affaldet helt konkret bliver sorteret. 

Trustpilot