Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening er en specialforening, der varetager medlemmernes virksomhedsinteresser. Medlemmerne er virksomheder og forvaltnings- og driftsorganisationer på affaldsområdet, som kommunerne enten som del af den kommunale forvaltning eller via helt eller delvist ejerskab har væsentlige interesser i, og som af den grund også drives med hensyn til mest mulig samfundsnytte - den dobbelte bundlinje.

preload spinner

Foreningens formål

  • Skabe maksimalt gennemslag for medlemmernes virksomhedsinteresser.
  • Påvirke regulering, rammer og vilkår til gunst for medlemmerne, uanset om disse skabes i Folketinget, regeringen eller EU.
  • Skabe de bedst mulige rammevilkår for opgaveløsning på affaldsområdet.
  • Skabe de bedst mulige sammenhænge mellem affaldshåndtering, energiforsyning og ressourceudnyttelse.
  • Fremme samarbejde, vidensudveksling og vidensformidling mellem medlemmerne, samt med beslægtede organisationer, foreninger og andre.
  • Kvalificere viden og information til medlemmerne om ny lovgivning og nye initiativer nationalt og i EU samt om mulige konsekvenser af disse.
  • Forestå udvikling af teknisk, faglig viden, samt udrede konkrete eller generelle problemstillinger til såvel medlemmerne, som til andre.
Trustpilot